O mně

S čím jdu do voleb:

Více otevřenosti radnici určitě neuškodí.

Prioritní oblasti:

Ekonomika, bezpečnost.

Programové priority:

 1. Veškeré informace o činnosti radnice budou dostupné na internetu
 2. Občan se v ulicích musí cítit bezpečně
 3. Větší míra zapojení veřejnosti do rozhodování o funkčním využití území

Životopis:

Osobní údaje

Jméno, příjmení, titul: Ing. Milan Hejkrlík
Rok narození: 1978
Stav: svobodný
Email: milan@hejkrlik.cz

Vzdělání:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, obor veřejná správa a regionální rozvoj
 • Gymnázium Špitálská, Praha 9
 • Základní škola Na Korábě, Praha 8 – Libeň
 • Absolvovány kurzy pro získání pedagogické kvalifikace, kurzy zaměřené na problematiku kontroly, auditu a účetnictví ve veřejné správě, finanční management.

Pracovní zkušenosti:

 • Ministerstvo financí, vedoucí oddělení v odboru Auditní orgán
  • vedení oddělení provádějící auditprostředků poskytnutých ČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu
 • Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, vedoucí útvaru interní audit
  • vedení oddělení provádějící audity hospodaření s peněžními prostředky poskytnutýchČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • České aerolinie, a.s., Finanční kontrolor
  • Tvorba finančního plánu a kontrola hospodaření s prostředky určenými na údržbu letadlové flotily Českých aerolinií
 • Nejvyšší kontrolní úřad, kontrolor
  • Provádění kontrol hospodaření v resortu Ministerstva vnitra a obrany

Další dovednosti

Vynikající uživatelské znalosti práce s PC, znalosti angličtiny a němčiny, znalost problematiky strukturálních fon­dů

Zájmy

Politika, cykloturistika, vysokohorská turistika, rekreačně střelba.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892