Přínosy a otazníky nad projektem Bezpečná Osmička

Jedním ze základních atributů spokojeného života je i trvalý pocit bezpečí, především jistota, že můj majetek, zdraví a život je dostatečně chráněn před působením negativních jevů. Téměř každý z nás se již stal obětí trestného činu nebo alespoň zná někoho ve svém okolí, komu bylo vykradeno či odcizeno auto, byl mu během víkendu vykraden byt, či jej přepadli na cestě z práce. Trestné činnosti nebyla ušetřena ani Městská část Praha 8. V poměrně nedávné minulosti byly v noci z prostorů sociálního odboru odcizeny počítače, často se pachatelé vloupávají do škol a školek.

Během funkce předsedy komise Rady Městské části Praha 8 pro bezpečnost a veřejný pořádek jsem se setkal s řadou podnětů občanů na zvýšení jejich bezpečnosti. Řada požadavků je směřována na zlepšení činnosti Městské Policie hlavního města Prahy a Policie České republiky, především zviditelnění jejich pochůzkových a hlídkových aktivit. Bohužel početní stavy policistů, městských i státních, nedovolují mít strážníka v každé ulici po dobu 24 hodin denně, jak bylo v některých požadavcích uváděno.

Jako preventivní nástroj ochrany majetku začala Rada Městské části Praha 8 v roce 2007 uvažovat o instalaci vlastního intergrovaného bezpečnostního systému. Systém zahrnuje kamerové střežení vybraných objektů, elektronického zabezpečení a napojení na nově budované dohledové centrum pod správou městské části, které bude nezávislé na dohledovém centru městského kamerového systému.

Pilotním projektem bylo kompletní zastřežení objektů mateřské školy Kotlaska koncem roku 2007. V roce 2008 následovaly mateřská škola Chabařovická, základní škola Hovorčovická a její hřiště. Do konce letošního roku 2009 by se měl počet střežených objektů rozšířit o dalších 12 objektů, především škol. Rozpočet městské části počítá i s rozšířením kamer nad veřejnými parkovišti v Bohnicích. Umisťování kamer by v následujících letech mělo pokračovat až do dosažení cílového stavu zhruba tisíce kamer.

Celkové náklady projektu odhadoval v roce 2007 starosta Městské části na částku téměř 200 milionů Kč, v roce 2008 bylo vyčerpáno necelých 12 milionů, rozpočet na letošní rok předpokládá výdaje 26,4 mil. Kč. Plánované částky jsou úctyhodné. Pokud by mělo být proinvestováno prvotně plánovaných 200 mil. Kč, je třeba velmi pečlivě poměřovat celkovou efektivitu projektu, co vše opravdu projekt přinese, jaká bude celková přidaná hodnota projektu.

Bude tisíc kamer v ulicích účinným preventivním nástrojem před pácháním kriminálních deliktů nebo se již toto množství kamer dá považovat za nástroj velkého bratra, který nás může šmírovat na každém kroku? Můžeme si položit otázku i takto, nebylo by vhodné uvažovaných 200 mil. Kč namísto do kamerového systému investovat spíše do fyzických policistů a strážníků? Vždyť tato částka představuje mzdové náklady pro více než 400 mužů zákona. A takováto síla by v ulicích byla vidět daleko víc.

Za příklad nám může sloužit Newyorský Manhattan, po masivním nasazení policistů do téměř každé ulice, stanice metra, nároží, došlo k několikanásobnému poklesu kriminality. Zkrátka se stále domnívám, že lidská síla je v boji s pouliční kriminalitou stále tím nejúčinějším nástrojem.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892