Vedle represe bychom měli nabízet i pomocnou ruku

Všichni je známe a každodenně kolem nich chodíme. Hovořím o bezdomovcích, či sociálně vyloučených, kteří posedávají na lavičkách poblíž zastávek metra či obchodních domů společně s krabicí levného vína a více či méně obtěžují kolemjdoucí. Bezdomovce můžeme rozdělit do dvou skupin, ty, kteří se vnějšími okolnostmi, možná i vlastním zaviněním ocitli na kraji společnosti, ale chtějí s tím něco dělat.

Právě těm by měla společnost pomoci, ať již nabídkou vhodných pracovních příležitostí, zejména formou veřejných prací, umožnit jim zvýhodněné bydlení, než se opět postaví na vlastní nohy, poskytovat poradenské, ale také i sociální a lékařské služby. Problémem je, že členové této skupiny se za svůj sociální statut mohou stydět, či mít jiné zábrany a pomoc nevyhledají. Do druhé skupiny patří ti zmínění v úvodu.

Bezdomovci, kteří svým chováním ostatní obtěžují, jsou závislí na alkoholu, ale se svým statutem již nechtějí nic dělat. Prostě jim vyhovuje, že si někde seženou pár korun na alkohol. Již v současné době má Policie České republiky i Městská policie hlavního města Prahy nástroje, jak jejich obtěžující chování výrazně omezit.

V Praze existuje obecně závazná vyhláška, která zakazuje pití alkoholických nápojů na vyhrazených veřejných místech. Postižitelná je konzumace na zastávkách MHD, v metru, dětských hřištích, u škol, obchodních center a v celé řadě parků. Za tento delikt hrozí pokuta až 30 tis. Kč. Obdobný zákaz platí i pro žebrání. Strážníci i policisté by se proto měli více zaměřit na dodržování těchto omezení.

Je asi zbytečné uvažovat o tom, že bezdomovcům by se ukládali pokuty v několikatisícové výši. Nicméně již nyní může být osoba páchající prostředek z místa vykázána a věc (krabice vína…) může být zabrána. Samozřejmě, že vedle represe, by se měla samospráva, především hlavní město Praha, snažit o vytvoření vhodného prostředí, kam se mohou bezdomovci obrátit o sociální a lékařskou pomoc. Myslím si, že přestože se magistrát v této oblasti snaží, existuje zde výrazný prostor spolupráci s občanským sektorem, pro vybudování dalších stacionářů, kam se mohou v kritických situacích bezdomovci uchýlit.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892